OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Novinka!!!

Vykonávame už výcvik aj na skupinu "B+E"

   
    AUTOŠKOLA  ŠURABA, s.r.o. začala pred nedávnom svoju činnosť a je pokračovateľom Autoškoly Flaunatti - Šuraba ktorá pôsobí na trhu od  roku 1990. Od svojho vzniku vychovala stovky vodičov, z ktorých sa niektorí neskôr stali aj vodičmi-profesionálmi, alebo inštruktormi autoškôl. AUTOŠKOLA ŠURABA, s.r.o. má kolektív kvalitných inštruktorov a lektorov a bohaté skúsenosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti na úseku dopravy. Činnosť autoškoly je vykonávaná v zmysle zákona č.93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
AUTOŠKOLA ŠURABA vykonáva:
a) výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá na skupiny AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, T
b) doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení a osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu na skupiny AM, A1, A2, A, B, C, C+E, D, T,
c) výučbu a výcvik účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia ,
d) doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl
e) dopravnú výchovu obyvateľstva.

   Autoškola Šuraba s.r.o. sídli na Komenského 73 v Trebišove a prevádzku má aj v Sečovciach na ul. Cyrila a Metóda. Technická základňa splňa všetky zákonom stanovené podmienky pre výcvikové vozidlá. Súčasťou technickej základne je aj trenažér typ DS PENTA s projektorom a softvérovou verziou 2.0,ako aj vlastné autocvičisko.
   Základným cieľom autoškoly je poskytnúť kvalitný teoretický         a praktický výcvik s ohľadom na individuálne požiadavky našich klientov čo v konečnom dôsledku by malo prispieť k väčšej bezpečnosti cestnej premávky.

    Po absolvovaní teoretickej prípravy a praktického výcviku v našej autoškole sa stanete nielen držiteľom vodičského oprávnenia, ale aj samostatne jazdiacim vodičom.
aktualizované: 04.08.2017 16:57:47