OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Odborná príprava inštruktorov autoškôl

    V zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách § 2, ods. 1     písm. c.) naša autoškola vykonáva výučbu a výcvik účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia inštruktora autoškoly.

    Taktiež podľa písm. d.) toho istého odseku vykonávame doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl.

    Podrobnejšie informácie o termínoch, cenách a organizácii jednotlivých kurzoch nájdete na internetovej stránke Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl: www.skvza.sk

aktualizované: 04.08.2017 16:57:47