OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Veková hranica pre jednotlivé skupiny

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je

a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,

c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,

d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,

e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,

f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.


Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,

b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a),

c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)

d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,

b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,

c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)

d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).

(4) Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.
aktualizované: 04.08.2017 16:57:47